2. Entrenament portaveus carrousel (2)

Comunicació no verbal

Les persones sempre estem comunicant i moltes vegades sense saber-ho. Els nostres gestos, la vestimenta, la mirada, les expressions de la nostra cara  són la comunicació no verbal que molt sovint és la que ens defineix i la resta de persones veu. No hem d’oblidar que quan estem parlant en públic, segons el psicòleg Albert…